श्रृङ्खला शिक्षकलाई कक्षाकोठामा चुदाइ भयो - 2022-04-07 04:02:07

अवधि : 10:39 दृश्य : 6705 पेश : 2022-04-07 04:02:07
विवरण : जेनेट मेसन, भ्यान वाइल्ड। भ्यानले आफ्नो फाइनल लिइरहेको छ र ऊ नराम्रोसँग असफल भयो। उनको शिक्षक, जेनेट मेसनले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन्छ र भ्यान असफल भएकोमा विश्वस्त छ किनभने उनले उसलाई राम्रोसँग उत्प्रेरित गरिनन्। उसले भ्यानलाई उत्प्रेरित गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको उसको डिक चलाएर निर्णय गर्छ।, 2022-04-07 04:02:07
Tags: